Գումարման տեղափոխական հատկությունը

1․ Հաշվի՛ր՝ օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից։

393+600+7+3000=393+7+600+3000=400+3600=4000

12000+6214+8000=12000 + 8000 + 6214 = 26214

6480+224+500+20=6480 + 20 + 500 + 224 = 7224

375+600+25+300=375 + 25 + 600  + 300 = 1300

796+200+4+450=796 + 4 + 200 + 450 = 1450

38000+6550+2000 = 38000 + 2000 + 6550 = 46550

42300+142+2000+700 = 42300 + 700 + 2000 + 142 =44142

750+2807+880+250 = 750 + 250 +2807 + 880 = 487

2. Կատարի՛ր գործողությունները։

90կմ+234կմ+210կմ=90 + 210 + 234  = 534կմ

8կմ250մ-3կմ = 5 կմ 250մ

6կմ420մ+3կմ200մ=9 կմ  620մ

6կմ700մ+300մ= 7կմ

30կմ+352կմ+170կմ = 552կմ

8կմ420մ-210մ = 8կմ 210մ

5կմ385մ+7կմ400մ = 12կմ 785մ

8կմ200մ+800մ = 9կմ

3 Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ  է, իսկ մյուսը 18մմ-ով մեծ է այդ կողմերից։

Լուծում

48 + 18 = 66

2 x 66 + 2 x 48 = 218

Պատ․՝ 218մմ

4․ Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ է, իսկ մյուսը 3 անգամ մեծ է այդ կողմերից։

Լուծում

3×48=144

2×144+2×48=384

Պատ․՝ 384մմ

5․ Եթե Աննայի մտապահած թվից հանենք 20, իսկ Սոնայի մտապահած թվին գումարենք 40, կստանանք հավասար թվեր։ Որքանու՞վ է Աննայի մտապահած թիվը մեծ Սոնայի մտապահած թվից։

20+40=60

6 Եթե Գոհարի մտապահած թիվը մեծացնենք 120-ով, իսկ Լուսինեի մտապահած թիվը փոքրացնենք  100-ով, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որքա՞ն է Լուսինեի ու Գոհարի մտապահած թվերի տարբերությունը։

100  + 120 = 220

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s