Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

1․Հաշվի՛ր՝ օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից։

2071850=20x50x718=718000

x20         
 50         
718         
718000      
            
            
            
            

806050=80x50x60=4000×60=24000

x4000       
   60       
24000       
            
            
            
            
            

30245020=30 x 50 x 20 x 24 = 720000

x30000      
    24      
    12      
    6       
    720000  
            
            
            

404825=40 x 25 x 48 = 48000

x40         
 25         
 20         
 8          
1000        
            
            
            

407050= 40 x 50 x 70 = 140000

x40    2000 
 50      70 
2000  140000
            
            
            
            
            

50424020=50 x 20 x 40 x 42 = 40000 x 42 =1680000

x50  40000  
 20     42  
1000 1680000
            
            
            
            
            

2․Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը։

840+200-(280-80)=840

(550-370)+400:20=200

700-(700-600)5=200

(600-300)+800:4=100

3. Խնձորով բարձած մեքենայում արկղերը դասավորված են 4 շարքով, յուրաքանչյուրում՝ 6 արկղ։ Այդպիսի շարքերով արկղերը 5 շերտով դասավորված են իրար վրա։ Հայտնի է նաև, որ մեկ արկղ խնձորի զանգվածը 20կգ է։ Որքա՞ն է մեքենայում բարձաձ ամբողջ խնձորի զանգվածը։

Լուծում

4×6 x 5×20=24000կգ

4. Համերգային դահլիճում 5 շարքով տեղադրված են 9-ական նստատեղ ունեցող նստարան։ Յուրաքանչյուր շարքում 6 նստարան է։ Ընդամենը քանի՞ նստատեղ կա այդ դահլիճում։

Լուծում

5 x 9 x 6 = 45 x 6 = 270

5. Եռանկյան մի կողմը 44մմ է, իսկ մյուս երկու կողմերի գումարը 104մմ է։ Հաշվի՛ր այդ եռանկյան պարագիծը։

Լուծում

104 + 44 = 148մմ                                   

Գումարման տեղափոխական հատկությունը

1․ Հաշվի՛ր՝ օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից։

393+600+7+3000=393+7+600+3000=400+3600=4000

12000+6214+8000=12000 + 8000 + 6214 = 26214

6480+224+500+20=6480 + 20 + 500 + 224 = 7224

375+600+25+300=375 + 25 + 600  + 300 = 1300

796+200+4+450=796 + 4 + 200 + 450 = 1450

38000+6550+2000 = 38000 + 2000 + 6550 = 46550

42300+142+2000+700 = 42300 + 700 + 2000 + 142 =44142

750+2807+880+250 = 750 + 250 +2807 + 880 = 487

2. Կատարի՛ր գործողությունները։

90կմ+234կմ+210կմ=90 + 210 + 234  = 534կմ

8կմ250մ-3կմ = 5 կմ 250մ

6կմ420մ+3կմ200մ=9 կմ  620մ

6կմ700մ+300մ= 7կմ

30կմ+352կմ+170կմ = 552կմ

8կմ420մ-210մ = 8կմ 210մ

5կմ385մ+7կմ400մ = 12կմ 785մ

8կմ200մ+800մ = 9կմ

3 Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ  է, իսկ մյուսը 18մմ-ով մեծ է այդ կողմերից։

Լուծում

48 + 18 = 66

2 x 66 + 2 x 48 = 218

Պատ․՝ 218մմ

4․ Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ է, իսկ մյուսը 3 անգամ մեծ է այդ կողմերից։

Լուծում

3×48=144

2×144+2×48=384

Պատ․՝ 384մմ

5․ Եթե Աննայի մտապահած թվից հանենք 20, իսկ Սոնայի մտապահած թվին գումարենք 40, կստանանք հավասար թվեր։ Որքանու՞վ է Աննայի մտապահած թիվը մեծ Սոնայի մտապահած թվից։

20+40=60

6 Եթե Գոհարի մտապահած թիվը մեծացնենք 120-ով, իսկ Լուսինեի մտապահած թիվը փոքրացնենք  100-ով, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որքա՞ն է Լուսինեի ու Գոհարի մտապահած թվերի տարբերությունը։

100  + 120 = 220