Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը

5(532-483)

                        
 1)532     2)x49         
   483        5         
    49      245         
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

60(4000-2627)+748

                        
 1)4000    2)x1373       
   2627        60       
   1373      0000       
            8238        
                        
                        
     3)+8238             
        748             
       8986             
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

62(4880:80-244:4)

                        
  1)488080    2)2444    
    48 61      24 61   
     8          4     
      8           4     
      0           0     
                        
  3)6161=0    4)62x0=0   
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4242-(3415-1280)

                        
 1)3415     2)4242      
   1280       2135      
   2135       2107      
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

324216-(43015-1200):5

                        
1)43015 2)418155        
   1200   40   8163     
  41815    8           
            5           
           31          
            30          
            15         
             15         
3)324216      0         
    8163                
  316053                
                        
                        
                        
                        
                        
                        

215432-55(42240:60-704)

                       
 1)4224060  2)704704=0  
   42  704             
    24     3)x55        
     24        0        
      0        0        
                        
    4)2154320=215432    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը

5(532-483)

                        
 1)532     2)x49         
   483        5         
    49      245         
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

60(4000-2627)+748

                        
 1)4000    2)x1373       
   2627        60       
   1373      0000       
            8238        
                        
                        
     3)+8238             
        748             
       8986             
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

62(4880:80-244:4)

                        
  1)488080    2)2444    
    48 61      24 61   
     8          4     
      8           4     
      0           0     
                        
  3)6161=0    4)62x0=0   
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4242-(3415-1280)

                        
 1)3415     2)4242      
   1280       2135      
   2135       2107      
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

324216-(43015-1200):5

                        
1)43015 2)418155        
   1200   40   8163     
  41815    8           
            5           
           31          
            30          
            15         
             15         
3)324216      0         
    8163                
  316053                
                        
                        
                        
                        
                        
                        

215432-55(42240:60-704)

                       
 1)4224060  2)704704=0  
   42  704             
    24     3)x55        
     24        0        
      0        0        
                        
    4)2154320=215432    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s