Мои увлечения

Я люблю собирать значки и строить из лего разные конструкции машины, дома, корабли и еще человечков. У меня много значков в виде животных, динозавров, есть значок из игры Марио. Я собираю значки с маленького возраста. Мой папа тоже собирал значки.

Տարբեր կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներՀաշվի՛ր արտահայտության արժեքը

32406-2235:5=31959

                        
                        
 1)22355     2)32406    
   20 447       447    
  23         31959    
    20                  
    35                 
     35                 
      0                 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

30184-7025:5+9683=39722

1)                      
70255      2)30184    
 5   145         145    
20            30039    
 20                     
  25                   
   25                   
    0                   
         3)+30039        
            9683        
           39722        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

42588:7+960:3=1004

                        
1)425887               
  42   684              
   58                  
    56                  
     28     2)9603      
     28       9 320    
      0       6        
               6        
               0        
                        
                        
 3)+684                  
   320                  
  1004                  
                        
                        

2539+2747=4057

                        
 1)x274    2)+2539        
     7      1518        
  1518      4057        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

25300-7000:8+3494=ff

                        
 1)70008       2)25300  
   64  875         875  
    60           24425  
    56                  
     40     3)+24425     
     40        3494     
      0       27919     
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

40787-204:6+777:3=28771

                        
1)x4078   2)2046         
     7     18 34        
 28546     24         
            24          
             0          
3)7773                 
  6  259 4)2854634=28512
 17                    
  15     5)28512         
  27    +  259         
   27     28771         
    0