Աշխատասեր երկրագործները

Ընտրության խմբով  բակում աշխատում ենք, ճյուղերը տեսակավորեցինք ու տեղափոխեցինք: Հետո կարմիր ավազ տեղափոխեցինք բարեկարգելու համար:

Ավելին՝ տեսանյութում:

Ծառատունկ

  Ծառատունկ իրականացրեցինք մեր դպրոցում: Տնկեցինք սաֆորայի, կատալպայի և հուդայածառի տնկիներ: Տնկեցինք, ջրեցինք և հաճույք ստացանք մեր  կատարած աշխատանքից: