Gandzasar Monastery

Gandzasar Monastery is called the greatest miracle of Armenian architecture. Construction of monastery was started in 1216 and completed in 1238. Over the centuries it embodies the Christian traditions and national wisdom for the people of Artsakh. 

Գանձասարի վանքը անվանում են հայկական ճարտարապետության մեծագույն հրաշքը։ Վանքի կառուցումը սկսվել էր 1216թ-ին և ավարտոել 1238թ-ին։ Դարերի ընթացքում այն մարմնավորում է Արցախի ժողովուրդի քրիստոնեական ավանդույթները և ազգային իմաստությունը։

Տնային աշխատանք 18.11.2020

Առաջադրանքները տեղադրի՛ր բլոգումդ և աշխատի՛ր:

1.Կետերի փոխարեն գրի՛ր է կամ ե:

  Կարդում  եմ,  երգում  ես,    ամենաէժան,  խաղացել  են,  էկրան

խաղացել  ենք,  էջմիածին,  մանրէ, ամենաերկար, տասնէրկու, վայրէջք,  տեսել  եք:

2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր  օ  կամ ո:

Ոսկեզօծվել,   ովքեր,   որդի,  օդաչու,   տնօրեն,  այսօր,  արջաորս,  ով,  մեղմօրոր, քնքշորեն,  անօգնական:

3. Ոսկեզօծվել, մեղմօրոր, քնքշորեն, վայրէջք, օգտակար, անէանալ (չքվել, անհետանալ) բառերով  փոքրիկ պատմությո՛ւն հորինիր:

Ծառի տերևները ոսկեզօծոել են։ Նրանք մեղմօրոր շարժվում  են ու քնքշորեն խշխշում են քամու  տակ։ Ես տեսա ոնց են թրջունները վայրէջք կատարել։ Մշուշը անէացավ։

Պարապմունք 34 Ուղղանկյուն։ Ուղղանկյան պարագծի և մակերեսի հաշվումը

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 3 սմ է, մյուսը` 7սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակեեսը։ 3 x 2 + 7 x 2 = 6 + 14 = 20սմ, 3 x 7 = 21սմ2

2Ուղղանկյան կողմերից մեկը 5 սմ է, մյուսը` 9սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակեեսը։ 5 x 2 + 9 x 2 = 28սմ, 9 x 5 = 45սմ2

3 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, մյուսը` 18սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը։ 25 x 2 + 18 x 2 = 86սմ, 25 x 18 = 450սմ2

4Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 3600 սմ2  է, իսկ կողմերից մեկը՝ 40սմ։ 3600 : 40 = 90 սմ, 40 x 2 + 90 x 2 = 260սմ

5. Ուղղանկյան լայնությունը 23 մ է, իսկ երկարությունը լայնությունից մեծ է 7 մ-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը։ 23 + 7 = 30 մ, 23 x 30 = 690մ

6.Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 16 սմ է։ 2 x 16 = 32սմ

7. Քառակուսու կողմը 4 մ է։ 3 այդպիսի քառակուսիների կպցնելով իրար ստացվել է ուղղանկյուն։ Գտեք այդ ուղղանկյան մակերեսը։ 4 x 4 = 16մ2, 16 x 3 = 48մ2

8 Երբ ուղղանկյան լայնությունը մեծացրեցին 5 սմ-ով, իսկ երկարությունը՝ 10 սմ-ով, ապա ստացված ուղղանկյան պարագիծը հավասարվեց 80 սմ-ի։ Որքա՞ն էր ուղղանկյան պարագիծը։

80 – 5 x 2 – 10 x 2 = 50սմ

Տնային առաջադրանք

1 Ուղղանկյան կողմերից մեկը 2սմ է, մյուսը` 6սմ: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը: 2 x 2 + 6 x 2  = 16սմ

2Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 2400 սմ2  է, իսկ կողմերից մեկը՝ 30սմ։ 2400 : 30 = 80սմ, 30 x 2 + 80 x 2 = 220 սմ

3․ Ուղղանկյան լայնությունը 14 մ է, իսկ երկարությունը լայնությունից մեծ է 5 մ-ով։ Որքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը։ 14 + 5 = 19, 14 x 19 = 266 մ2

4. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 36 սմ է։ 36 + 36 = 72սմ