Չափման միավորներ։ Չափման միավորների արտահայտումը մեկը մյուսով։

Երկարության չափման միավորներ

 • 1սմ=10մմ
 • 1դմ=10սմ
 • 1մ=100սմ
 • 1մ=10դմ
 • 1կմ=1000մ

Զանգվածի չափման միավորներ

 • 1կգ=1000գ
 • 1ց=100կգ
 • 1տ=1000կգ
 • 1տ=10ց

Ժամանակի չափման միավորներ

 • 1օր=24ժ
 • 1ժ=60ր
 • 1ր=60վ
 • 1տ=12ամիս
 • 1դար=100տարի

Առաջադրանքներ․

 1. Արտահայտի՛ր սանտիմետրով․

7մ=700 սմ

36դմ=360 սմ

3մ5սմ=305 սմ

 • Արտահայտի՛ր միլիմետրով․

19սմ= 190 մմ

8մ= 8000 մմ

3սմ7մմ=37 մմ

 • Արտահայտի՛ր դեցիմետրով․

3մ8դմ=38 դմ

7կմ= 70000 դմ

2կմ4մ5դմ= 20045 դմ

 • Արտահայտի՛ր մետրով․

6կմ= 6000 մ

13կմ20մ=13020 մ

 • Արտահայտի՛ր կիլոմետրով․

18000մ=18կմ

36000մ=36 կմ

 • Արտահայտի՛ր կիլոգրամով․

24տ= 24000 կգ

11տ5ց= 11500 կգ

3տ7ց12կգ=3712 կգ

 • Արտահայտի՛ր ցենտներով․

3տ=30 ց

375տ50ց=380 ց

 • Արտահայտի՛ր գրամներով․

7կգ=7000 գ

12տ=12000000 գ

 • Արտահայտի՛ր տոննայով․

100ց=10 տ

3000կգ=3 տ

 1. Արտահայտի՛ր նշված միավորներով։

4ր30վ= 270 վ

3օր8ժ= 80 ժ

3տարի 2ամիս= 38 ամիս

8դար 47տարի= 847 տարի

Մնացորդով բաժանում 10-ի 100-ի 1000-ի վրա

1․ Կատարեք տրված բաժանումները:

 • 905:10=90(5մն.)
 • 560:100=5(60մն.)
 • 8701:1000=8(701մն.)
 • 704:10=70(4մն)
 • 601:10=60(1մն)
 • 760:100=7(60մն)
 • 940:100=9(40մն)
 • 9701:1000=9(701մն)
 • 5604:1000=5(604մն)

Կրկնություն

Կատարի՛ր գումարումը և ստուգի՛ր հանումով

45871+12311

         Ստուգում՝         
+   45871   58182 
    12311    12311 
    58182    45871 
                   
                   
                   
                   

Կատարի՛ր հանումը և ստուգի՛ր գումարումով

78411-3497

         Ստուգում՝         
   78411  + 74914 
     3497     3497 
    74914    78411 
                   
                   
                   
                   

Կատարի՛ր բազմապատկում և ստուգի՛ր բաժանումով

1238=984

         Ստուգում՝         
x   123   9848    
      8    8  123  
   984   18      
           16      
           24     
            24     
             0     
                   
                   

Կատարի՛ր բաժանում և ստուգի՛ր բազմապատկումով.

 844:4=

         Ստուգում՝        
8444       x211  
 8  211        4  
4          844  
  4               
  4              
   4              
   0