Մնացորդով բաժանում: Մնացորդով բաժանման ստուգում։

1․ Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես կատարել այն։

Օրինակ՝ 17։3=5(2մն․)

      Ստուգում  
 173  3×5+2=15+2=17 
  155    
   2     
         
         
         
         

48:7=6(6մն)

             
 487     Ստուգում՝7 x 6 + 6 = 42 + 6 = 48 
  426        
   6         
             
             
             
             

35:2= 1(1մն)

             
 352     Ստուգում՝2 x 17 + 1 = 34 + 1 = 35 
  2 17       
  15         
  14         
   1         
             
             

43:7= 1(1մն)

             
 437     Ստուգում՝7 x 6 + 1 = 42 + 1 = 43 
  426        
   1         
             
             
             
             

59:7=

             
 597     Ստուգում՝7 x 8 + 3 = 56 + 3 = 59 
  568        
   3         
             
             
             
             

67:13=2(2մն)

             
 6713    Ստուգում՝13 x 5 + 2 = 65 + 2 = 67 
  655        
   2         
             
             
             
             

835:4=3(3մն)

              
 8354     Ստուգում՝4 x 28 + 3 = 32 + 3 = 35 
  8  28       
 35         
   32         
    3         
              
              

820:7=117(1մն)

              
 8207     Ստուգում՝7 x 117 + 1 = 819 + 1 = 820 
  7  117      
 12          
   7          
   50         
   49         
    1         
              

940:13=4(4մն)

              
 94013    Ստուգում՝13 x 72 + 4 = 936 + 4 = 940 
  91 72       
 30         
   26         
    4         
              

537:6=3(3մն)

              
 5376     Ստուգում՝6  x  89 + 3 = 534 + 3 = 537 
  48 89       
 57         
   54         
    3         
              

Բազմանիշ թվի բաժանում եռանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․

Օրինակ՝ 37265:257=145

Սյունակաձև

  37265257   
   257  145   
  1156      
   1028       
   1285      
    1285      
       0      
              

Ստուգում՝

    x145     
     257     
   +1015     
    725      
   290       
   37265     
             
             

20374:122=167

Սյունակաձև

  20374122   
   122  167   
  817      
    732       
    854      
     854      
       0      
              

Ստուգում՝

    x167     
     122     
   + 334     
    334      
   167       
   20374     
             
             

1960:140=14

Սյունակաձև

   1960140   
    14014    
    560      
     560      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    X140     
      14     
   + 560     
    140      
    1960     
             
             
             

17025:681=25

Սյունակաձև

  17025681   
   136225    
   3405      
    3405      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    x681     
      25     
   +3405     
   1362      
   17025     
             
             
             

27861:251=111

Սյունակաձև

  27861251   
   251  111   
  276      
    251       
    251      
     251      
       0      
              

Ստուգում՝

    x251     
     111     
   + 251     
    251      
   251       
   27861     
             
             

Տնային առաջադրանք

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․

3888:324=12

Սյունակաձև

   3888324   
    32412    
   648      
     648      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    x324     
      12     
   + 648     
    324      
    3888     
             
             
             

13083:623=21

Սյունակաձև

  13083623   
   124621    
   623      
     623      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    x623     
      21     
   + 623     
   1246      
   13083     
             
             
             

3586:326=11

Սյունակաձև

   3586326   
    32611    
    326      
     326      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    x326     
      11     
   + 326     
    326      
    3586