Տնային առաջադրանքներ 06.10.2020

1․ Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով

672+672

+ 672 Ստուգում՝1344   
  672    672   
 1344    672   

9182+98

+ 9182Ստուգում՝  9280 
    98      98 
  9280    9182 

1487+561

+1487 Ստուգում՝2048   
  561    561   
 2048   1487   

89621+3810

+89621 Ստուգում՝93431  
  3810    3810  
 93431   89621  

2 Երկու օրում Գայանեն վաճառեց 240կգ վարունգ։ Առաջին օրը նա վաճառեց 20կգ ավելի, քան երկրորդ օրը։ Հաշվի՛ր, թե որքան է կազմում երկրորդ օրվա վաճառքի գումարը, եթե առաջին օրվանը կազմում է 10400դրամ։

240 – 20 = 220 կգ

220 : 2 = 110 կգ

110 + 20 = 130 կգ

10400 : 130 = 80 դրամ

110 x  80 = 8800 դրամ

Պատ․՝8800 դրամ: