Что я бы предложил царю наполнить хранилище

Я бы предложил царю наполнить хранилище знаниями. Потому что они очень нужны для работы или для образования. Если иметь знания можно решать трудные проблемы или задачи, знать как построить дом, как что то делать, как ухаживать за животными, как научится разным языкам.

Թվերի համեմատում

Դասարանական առաջադրանքներ․

1Համեմատի՛ր

 • 385 < 4589
 • 22024 < 22316
 • 653214 < 653231
 • 35647 = 35647
 • 385 < 4589
 • 22024 < 22316
 • 653231 = 653231
 • 120024 > 119924

 2Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։

 • 288<295
 • 5712<57182
 • 7235>7143
 • 723578>723148
 • 7412>7404

3 Զբոսաշրջիկները առաջին օրում անցան 20 կմ ճանապարհ, որը 5 անգամ քիչ է երկրորդ օրվա անցած ճանապարհից։ Որքա՞ն ճանապարհ են անցել զբոսաշրջիկները այդ երկու օրում։

Լուծում  20 x 5 = 100

100 + 20 = 120

Պատ․՛ 120 կմ

Տնային առաջադրանքներ

1  Համեմատի՛ր

 • 35 < 589
 • 22424 > 45316
 • 7534 < 25321
 • 145647 < 351447
 • 55385 < 55458
 • 258788 < 258789
 • 44784 = 44784
 • 147682 > 47816

2Աստղանիշները փոխարինի՛ր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն։

 • 6507>651
 • 52785<52815
 • 406754<406954