Կախարդական ճանապարհ

Մի անգամ մի մարդ քայլում էր անտառով հինգ րոպե։ Հետո նա տեսավ, որ իր մշտական ճանապարհը կորել է։ Նա տեսավ ուրիշ ճանապարհ։ Նա մտածեց գնա, թե չգնա։ Նրա հետաքրքրությունից նա գնաց և մի ժամ հետո նա մտավ ինչ-որ քաղաք։ Նա քայլեց մի քիչ և տեսավ խանութ քարտեզներով։ Երբ նա նայեց քարտեզի վրա նա հասկացավ, որ նա ուրիշ աշխարհում է։

Սեպտեմբերի 22-25 Տնային առաջադրանքների փաթեթ

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

  • 24 = 2 x 10 + 4 x 1
  • 267 = 2 x 100 + 6 x 10 + 7 x 1
  • 3254 = 3 x 1000 + 2 x 100 + 5 x 10 + 4 x 1
  • 10201 = 1 x 10000 + 2 x 100 + 1 x 1

2 Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։

  • 2‧100000+4‧100+5‧1= 200405
  • 8‧10000+3‧1000+2‧10= 83020
  • 4‧100000+3‧10000+2‧1000+7‧100+4‧10+5‧1= 432745

3 Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝

  • 5 հազարյակից, 2 հարյուրյակից 5200
  • 4 հարյուրհազարյակից և 3 տասնյակից 400030

4․ Որքանո՞վ կփոքրանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության երրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 2-ով։ 300

Թվերի կցագրում

5 Որքանո՞վ կմեծանա 18 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 4 թվանշանը։ 400

6 Որքանո՞վ կմեծանա 487 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 3 թվանշանը։ 3000