Տնային աշխատանք 13.05.2020

  1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:
  2. Թիվը գրի՛ր տառերով. Վեց հարյուր յոոթանասունչորս հազար ութ հարյուր քսան
  3. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 600000 + 70000 + 4000 + 800 + 20
  4. Հարևան թվերն են 674 819, 674 821
  5. Հաջորդող թիվն է 674 821
  6. Նախորդող թիվն է 674 819
  7. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.

Continue reading “Տնային աշխատանք 13.05.2020”