Տնային աշխատանք 06.05.2020

  1. Կարգային գումարելիների գումարը ներկայացրո՛ւ թվի տեսքով.

500.000 + 20.000 + 2.000 + 300 + 40 + 8 =522348

600.000 + 70.000 + 9.000 + 100 + 30 + 2 = 679132

100.000 + 40.000 + 2.000 + 400 + 60 + 7 = 142467

900.000 + 80.000 + 1.000 + 200 + 30 + 1 = 981231

  1. Հաշվի ՛ր արտահայության արժեքը։

 

672 ։ 6 + 2400 ։ 600 + 521 x 4 = 112 + 4 + 2084 =2200

480 : 80 + ( 54 – 240 : 60 ) : 50 = 6 + 1 = 7

9 – 50 x ( 360 – 40 x 9 ) = 9 – 0 = 9

 

  1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Մի դաշտից հավաքեցին 340 կգ լոլիկ, մյուսից՝ 560 կգ։ Ամբողջ լոլիկը լցրին  10 կգ տարողությամբ արկղերի մեջ։ Հաշվի՛ր, թե քանի արկղ օգտագործվեց։

Լուծում

340 + 560 = 900

900 : 10 = 90

Պատ՝ 90 կգ

 

Բ․ Պապիկը մի ծառից քաղեց 40 կգ ծիրան, իսկ մյուսից՝ 4 անգամ ավելի և հավասարապես տեղավորեց 20 արկղի մեջ։ Քանի՞ կիլոգրամ ծիրան նա լցրեց յուրաքանչյուր արկղի մեջ։

Լուծում

4 x 40 = 160

160 + 40 = 200

200 : 20 = 10

Պատ՝ 10 արկղ

 

Գ․ Կարմիր և կապույտ ժապավենների ընդհանուր երկարությունը 850 մ է։ Քանի՞ մետր է կարմիր ժապավենը, եթե գիտենք, որ այն 250 մետրով երկար է կապույտ ժապավենից։

Լուծում

850 – 250 = 600

600 : 2 = 300

300 + 250 = 550

Պատ՝ 550 մ

Դ․ Մեծ և փոքր լողավազաններում միասին լողում է 45 երեխա։ Քանի՞ երեխա է լողում փոքր լողավազանում, եթե գիտենք, որ մեծ լողավազանում 5-ով շատ երեխա է լողում։

Լուծում 

45 – 5 = 40

40 : 2 = 20

 

Պատ՝ 20 երեխա

Ե․ Նանեն գնել է 4 կոնֆետ, իսկ Արփին՝ 7 կոնֆետ։ Ինչքա՞ն գումար է վճարելու Արփին, եթե գիտենք, որ Նանեն վճարել է 200 դրամ։

Լուծում

200 : 4= 50

50 x 7 = 350

Պատ՝ 350 դրամ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s