Տնային աշխատանք 05.05.2020

  1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.

ա) երեք հարյուր քառասունհինգ հազար չորս հարյուր տասնչորս – 345414

բ) հինգ հարյուր յոթ հազար ութսունվեց – 507086

գ) հարյուր տասներկու հազար քառասունմեկ – 112041

դ) հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր քսանհինգ – 153425

Continue reading “Տնային աշխատանք 05.05.2020”