Տնային աշխատանք 29.04.2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

20451 – քսան հազար չորս հարյուր հիսունմեկ

35740 – երեսունհինգ հազար յոթ հարյուր քառասուն

30045 – երեսուն հազար քառասունհինգ

64009 – վաթսունչորս հազար ինը

300474 – երեք հարյուր հազար չորս հարյուր յոթանասունչորս

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

6545 + 3218 – 3 x 700 =  7663

235 x 3 – 4200 : 60 = 635

8100: 90 + (35×6): 7= 120

3500 : 70 + (240 x 10) : 8 = 350

  1. Ամսի քանի՞սն էր.
Այսօր ամսի քանի՞սն է։ 29
Քանի՞ երեքշաբթի օր ունի ապրիլը։ 4
Քանի՞  ուրբաթ օր ունի ապրիլը։ 4
Ամսի քանի՞սն էր մեկ ամիս առաջ։ 29
Ամսի քանի՞սն էր երկու օր առաջ։ 27
Ամսի քանի՞սն էր 3 շաբաթ առաջ։ 8
Ամսի քանի՞սն էր 20 օր առաջ։ 9
  1. Աղյուսակից օգտվելով՝ լրացրո՛ւ աղյուսակը։

mat

առարկա 1 հատի արժեքը 2 հատի արժեքը 5 հատի արժեքը 10 հատի

արժեքը

 

30 հատի արժեքը 90 հատի արժեքը
Մկրատ 300 600 1500 3000 9000 27000
Կրտիչ 90 180 450 900 2700 8100
Քանոն 150 300 750 1500 4500 13500
Ամրակ 10 20 50 100 300 900
Մատիտ 80 160 400 800 2400 7200
Կոճգամ 20 40 100 200 600 1800

 

 

առարկա վճարեց Գնեց ․․․ հատ
Մկրատ 9000 դրամ 30
Կրտիչ 1800 դրամ 20
Քանոն 1500 դրամ 10
Ամրակ 400 դրամ 40
Մատիտ 32000 դրամ 800
Կոճգամ 800 դրամ 40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s