Տնային աշխատանք 23.04.2020

 1. Թիվը կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը, հայուրյակը, հազարյակը
  Թիվը Մոտակա տասնյակը Մոտակա հարյուրյակը Մոտակա հազարյակը
  5481 5480 5500 5000
  41892 41890 41900 42000
  60147 60150 60100 60000
  24100 24100 24100 24000
  348341 348340 348300 348000
  759217 759220 759200 759000
  1. Հաշվի՛ր ըստ օրինակի:

  453×5=400×5+50×5+3×5=2000+250+15=2265

   

  862×3= 800 x 3 + 60 x 3 + 2 x 3 = 2400 + 180 + 6 = 2586

  681×4= 600 x 4 + 80 x 4 + 1 x 4 = 2400 + 320 + 4 = 2724

  923×2= 900 x 2 + 20 x 2 + 2 x 2 = 1800 + 40 + 4 = 1844

  754×6= 700 x 6 + 50 x 6 + 4 x 6 = 4200 + 300 + 24 = 4524

  365×7= 300 x 7 + 60 x 7 + 5 x 7 = 2100 + 420 + 35 = 2555

  1. Որոշե՛ք, թե քանի գրամ է կշռում մեկ տանձը:

  Танц

  450 – 250 = 200

  300 – 200 = 100 գրամ

   

  1. Լուծի՛ր խնդիրը:

  Արկղում կա  4 բազուկ և 3 գազար : Ագարակի կենդանիներին կերակրելու համար Արամը արկղից վերցրեց 5 բանջարեղեն: Հնարավո՞ր է, որ բանջարեղեններից մեկը գազար լինի:

  Պատասխան՝ այո

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s