Տնային աշխատանք 16.04.2020

  1. Գրի՛ր բառերով.

127.569 – հարյուր քսանյոթ հազար հինգ հարյուր վաթսունինը

368.208 – երեք հարյուր վաթսունութ հազար երկու հարյուր ութ

696.382 – վեց հարյուր իննսունվեց հազար երեք հարյուր ութսուներկու

915.874 – ինը հարյուր տասնհինգ հազար ութ հարյուր յոթանասունչորս

874.083 – ութ հարյուր յոթանասունչորս հազար ութսուներեք

748.317 – յոթ հարյուր քառասունութ հազար երեք հարյուր տասնըյոթ

 

  1. Լրացրո՛ւ պակասող թվերը.

45x 2=90

20×5=100

17×3=51

18×3=54

15×4=60

24×4=96

32×3=96

15×5=75

27×3=81

  1. Օրացույցից օգտվելով՝ պատասխանի՛ր հարցերին:

 

Այսօր ամսի  քանի՞սն   է 16.04.2020
Վաղը ամսի քանի՞սը կլինի: 17.04.2020
Երեկ ամսի քանի՞սն էր: 15.04.2020
Տասներկու օրից ամսի քանի՞սը կլինի: 28.04.2020
Ինը օր առաջ ամսի քանի՞սն էր: 07.04.2020

 

Շաբաթվա ի՞նչ օր էր
Երեկ Չորեքշաբթի
Յոթ օր առաջ հինգշաբթի
Շաբաթվա ի՞նչ օր կլինի
 1 շաբաթ հետո Հինգշաբթի

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s