Տնային աշխատանք 15.04.2020

 1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.
 • Երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր երեսունութ 346438
 • Երկու հարյուր քսանութ հազար յոթանասունյոթ

228077

 • Հիսունհինգ հազար ութ

 

55008

 • Հազար չորս հարյուր մեկ

1401

 • Հարյուր քսան հազար հինգ

120005

 • Չորս հարյուր իննսունինը հազար հարյուր հինգ

499105

 • Երեք հարյուր քսան հազար տասը

320010

 • Հիսուն հազար վաթսունութ

50068

 • Հազար հինգ հարյուր քառասուներկու

1542

 

 1. Հաշվի՛ր գումարը։

15479 + 497802 = 513281

1 5 4 7 9
+ 4 9 7 8 0 2
5 1 3 2 8 1

 

154978 + 95412 = 250390

1 5 4 9 7 8
+ 9 5 4 1 2
2 5 0 3 9 0

 

 

450897 + 548977 = 999874

4 5 0 8 9 7
+ 5 4 8 9 7 7
9 9 9 8 7 4

 

247009 + 489726 = 736735

2 4 7 0 0 9
+ 4 8 9 7 2 6
7 3 6 7 3 5

 

540078 + 45970 =

5 4 0 0 7 8
+ 4 5 9 7 0
5 8 6 0 4 8

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Խանութը ստացավ երկու  արկղ բաժակ։ Առաջին արկղում կար 28 բաժակ, երկրորդ արկղում՝  2 անգամ ավելի։ Դրանից վաճառվեց 35 բաժակ։ Քանի՞ բաժակ մնաց խանութում։

Լուծում

2 x 28 = 56

56 + 28 = 84

84 – 35 = 49

Պատ՝  49  բաժակ

 

Բ․ Սրճարանը ստացավ երեք տուփ թխվածքաբլիթ։ Առաջին տուփում կար 60 թխվածքաբլիթ, երկրորդ տուփում՝ 2 անգամ քիչ, քան առաջին տուփում։ Երրորդ տուփում կար այնքան թխվածքաբլիթ, որքան առաջին և երկրորդ տուփերում միասին։ Դրանից վաճառվեց 100 թխվածքաբլիթը։ Քանի՞ թխվածքաբլիթ մնաց։

Լուծում

60 : 2 = 30

30 + 60 = 90

2 x 90 = 180

180- 100 = 80

Պատ՝ 80  թխվածքաբլիթ

Գ․ Հողամասից առաջին օրը հավաքեցին 50 կգ կաղամբ, իսկ երկրորդ օրը՝ 3 անգամ ավելի։ Հավաքած կաղամբից 70 կգ ուղարկեցին խանութ, իսկ մնացածը՝ մանկապարտեզ։ Ինչքա՞ն կաղամբ ուղարկեցին մանկապարտեզ։

Լուծում

3 x 50 = 150

50 + 150 = 200

200 – 70 = 130

 

Պատ՝ 130 կգ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s