Տնային աշխատանք 09.04.2020

  1. Լրացրո՛ւ աղյուսակը։

Հիշի՛ր

Անհայտ գումարելին կստանաս, եթե գումարից հանես հայտնի գումարելին:

Գումարելի 25410 14020 34510 23123 45912 6390 14570 64100
Գումարելի 4590 24111 10490 21877 4088 35614 8430 8200
Գումար 30000 38131 45000 45000 50000 42004 23000 72300

 

  1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ 1 կգ մրգային աղցան պատրաստելու համար օգտագործվել է 250 գ խնձոր, 430 գ նարինջ և ելակ։ Որքա՞ն ելակ է օգտագործվել։

Լուծում

250 + 430 = 680

1000 – 680 = 320

Պատասխան՝ 320 գ

Բ․ 1 կգ աղցանը պարունակում է  460 գ կաղամբ, 280 գ գազար, 180 գ կանաչի և  եգիպտացորեն։ Որքա՞ն եգիպտացորեն է օգտագործվել։

Լուծում

460 + 280 + 180 = 960

1000 – 960 = 40

Պատասխան՝ 40 գ

Գ․ Մայրիկը 6 տուփ կաթնաշոռի և 1 տուփ կարագի համար վճարեց 1530 դրամ։ Ի՞նչ արժե 1 տուփ կարագը, եթե 1 տուփ կաթնաշոռն արժե 200 դրամ։

Լուծում

6 x 200 = 1200

1530 – 1200 = 330

Պատասխան՝ 330  դրամ

 

  1. Նկարում բերված տվյալներից որոշի՛ր յուրաքանչյուր ծաղկի արժեքը։

math

4200 – 2700 = 1500                           մանուշակ 600 դրամ

1500 x 2 = 3000                                 վարդ 500 դրամ

4200 – 3000 = 1200                           վարդակակաչ 1000 դրամ

1200 : 2 = 600

1500 + 600 = 2100

2600 – 2100 = 500

1500 – 500 = 1000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s