Տնային աշխատանք 02.04.2020

  1. Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենափոքր և ամենամեծ թվերը։
Թիվը Ամենափոքր թիվը Ամենամեծ թիվը
25481 12458 85421
164892 124689 986421
200147 100247 742100
624100 100246 642100
395341 133459 954331
340007 300047 743000

Continue reading “Տնային աշխատանք 02.04.2020”

Տնային աշխատանք 01.04.2020

  1. Թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

15.200= 1 տհզ. + 5հզ. + 2հր. + 0տս. + 0մվ.

21.610 =2 տհզ. + 1հզ. + 6հր. + 1տս. + 0մվ.

78.004 =7 տհզ. + 8հզ. + 0հր. + 0տս. + 4մվ. Continue reading “Տնային աշխատանք 01.04.2020”

Մարտի 30- ապրիլի 3-ի աշխատակարգ

 

Ընտանեկան խաղեր՝ հոլ, ունո, թռչող շախմատ, օձեր և աստիճաննել, խաչեր և զրոներ

Ընտանեկան ընթերցանություն՝ Առանց ընտանիքի

Առցանց տեսակապերի ժամանակացույց

 Ընթերցանություն՝

Ջ.Ռոդարի « Տարօրինակ հարցեր» և «Աչքերի գանգատը»

Անգլերեն

Ռուսերեն

Մարզական

Երաժշտական

 Մաթեմատիկա՝

Աշխատանքային էջերի լրացում

31.03.2020

01.04.2020

02.04.2020

«Զատիկ» ընտանեկան նախագծի մասնակցություն

 Ընթերցողական նախագիծ

Երրորդ դասարանի սովորողների համար

Բնագիտական նախագիծ

Երրորդ դասարանի սովորողների համար

Տեխնոլոգիական նախագիծ

Երրորդ դասարանի սովորողների համար

Մաթեմատիկական գործունեություն

Երրորդ դասարանի սովորողների համար