Տնային աշխատանք 18.03.2020

1. Թվերը գրի՛ր տառերով։
45860 – քառասունհինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն
4586 – չորս հազար հինգ հարյուր ութսունվեց
14950 – տասնչորս հազար իննը հարյուր հիսուն
1495 – հազար չորս հարյուր ըննսունհինգ

2. Հաշվի՛ր արտահայտւթյան արժեքը:
30 x 40 = 1200
20 x 70 = 1400
300 x 8 = 2400
6 x 700 = 4200
2000 x 2 + 2000 : 2 – 5000 = 4000 + 1000 – 5000 = 0
3000 x 3 – 3000 : 3 + 3000 = 9000 – 1000 + 3000 = 11000

3. Լուծի՛ր խնդիրները։ (Եթե դժվարանում ես խնդիրները լուծել, կարող ես դիտել տեսանյութը)
Ա. Հովհաննեսն ունի 4 հատ 1000 դրամանոց, 3 հատ 200 դրամանոց և 5 հատ 20 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Հովհաննեսը:
Լուծում՝ 4 x 1000 + 3 x 200 + 5 x 20 = 4700
Պատասխան՝ 4700 դրամ
Բ. Մարկն ուներ 1 հատ 5000 դրամանոց 2 հատ 500 դրամանոց և 4 հատ 50 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Մարկը:
Լուծում՝ 5000 + 2 x 500 + 4 x 50 = 6200
Պատասխան՝ 6200 դրամ

Գ. Տիգրանն ունի 2 հատ 1000 դրամանոց և 5 հատ 200 դրամանոց, իսկ Լեոն՝ 1 հատ 2000 դրամանոց և 2 հատ 500 դրանամոց: Տղաների գումարները միասին որքա՞ն կլինի:
Լուծում՝ 2 x 1000 + 5 x 200 + 2000 + 2 x 500 = 6000
Պատասխան՝ 6000 դրամ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s