Տնային աշխատանք 19.03.2020

  1. Լրացրո՛ւ բաց թողնված թվերը:

2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544

42537, 42538, 42539, 42540, 42541, 42542, 42543, 42544

  1. Համեմատի՛ր (<, >, =):

 

4500 – 900 > 4500 – 1900
3600 – 2700 = 4600 –  3700
4236 – 3125 < 2897 – 1548
2300 + 1600 = 1300 + 2600
4251 + 3438 > 4438 + 3251
1832 + 3143 < 2546 + 3253
34281 > 34260
58424 < 58500
12698 > 12598
  1. Լուծի՛ր խնդիրները։
1 հատը 2 հատ 5 հատ 7 հատ
մատիտ 70 140 350 490
վրձին 300 600 1500 2100
սրիչ 200 400 1000 1400
ջրաներկ 400 800 2000 2800
նոթատետր 2000 4000 10000 14000
բառարան 5000 10000 25000 35000

Որքա՞ն գումար է հարկավոր

Ա․Երեք մատիտ, չորս սրիչ, մեկ նոթատետր գնելու համար:

Լուծում  3 x 70 + 4 x 200 + 2000 = 3010

Պատ՝ 3010 դրամ

Բ․ Վեց սրիչ, յոթ ջրաներկ, երեք բառարան գրելու համար։

Լուծում 6 x 200 + 7 x 400 + 3 x 5000 = 19000

Պատ՝ 19000 դրամ

Տնային աշխատանք 18.03.2020

1. Թվերը գրի՛ր տառերով։
45860 – քառասունհինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն
4586 – չորս հազար հինգ հարյուր ութսունվեց
14950 – տասնչորս հազար իննը հարյուր հիսուն
1495 – հազար չորս հարյուր ըննսունհինգ

2. Հաշվի՛ր արտահայտւթյան արժեքը:
30 x 40 = 1200
20 x 70 = 1400
300 x 8 = 2400
6 x 700 = 4200
2000 x 2 + 2000 : 2 – 5000 = 4000 + 1000 – 5000 = 0
3000 x 3 – 3000 : 3 + 3000 = 9000 – 1000 + 3000 = 11000

3. Լուծի՛ր խնդիրները։ (Եթե դժվարանում ես խնդիրները լուծել, կարող ես դիտել տեսանյութը)
Ա. Հովհաննեսն ունի 4 հատ 1000 դրամանոց, 3 հատ 200 դրամանոց և 5 հատ 20 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Հովհաննեսը:
Լուծում՝ 4 x 1000 + 3 x 200 + 5 x 20 = 4700
Պատասխան՝ 4700 դրամ
Բ. Մարկն ուներ 1 հատ 5000 դրամանոց 2 հատ 500 դրամանոց և 4 հատ 50 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Մարկը:
Լուծում՝ 5000 + 2 x 500 + 4 x 50 = 6200
Պատասխան՝ 6200 դրամ

Գ. Տիգրանն ունի 2 հատ 1000 դրամանոց և 5 հատ 200 դրամանոց, իսկ Լեոն՝ 1 հատ 2000 դրամանոց և 2 հատ 500 դրանամոց: Տղաների գումարները միասին որքա՞ն կլինի:
Լուծում՝ 2 x 1000 + 5 x 200 + 2000 + 2 x 500 = 6000
Պատասխան՝ 6000 դրամ