Տնային աշխատանք 03.03.2020

  1. Հաշվի՛ր հարմար եղանակով:

240 + 190 + 160 + 210  = 800

340 + 120 + 360 + 180 = 990

450 + 210 + 150 + 90 = 900

450 – 70 – 50 = 330

370 – 90 – 170 = 110

630 – 180 – 130 = 320

  1. Թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով:

Ա․ 4510, 4150, 4015, 4105,4501, 4510

4015, 4105, 4150, 4501, 4510

Բ․ 5670, 5067, 5607, 5760, 5706, 5076

5067, 5076, 5607, 5670, 5706, 5760

 

  1. Ո՞ր կտրոն է պոկվել պատկերից: աթեՊատասխան՝ 4

 

  1. Լրացրո՛ւ աղյուսակի դատարկ վանդակները։
 1 հատի/ կտորի արժեքը 2 հատի արժեքը 3 հատի արժեքը 4 հատի արժեքը
Կարկանդակ 5 0 դրամ 100 150 200
Փքաբլիթ 100  դրամ 200 300 400
Թխվածքաբլիթ 200 դրամ 400 800 1200
Պիցցա 150 դրամ 300 450 600
Հալվա 30 դրամ 60 90 120

 

Ա․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր  մեկ կարկանդակ և երեք փքաբլիթ գնելու համար։ 350

Բ․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր հինգ կտոր պիցցա և երկու կտոր հալվա գնելու համար։ 810

Գ․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր  երկու կտոր թխվածքբլիթ և երեք կտոր հալվա գնելու համար։490

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s