A tasty and nice pumpkin

Pumpkin is a very useful fruit. People make tasty soup for children. Armenians make Ghapama. Here is what you need to make Ghapama. You need one pumpkin, 1 cup of rice, 4 table spoon (tbsp.) melted butter, raisins, dried plums and apricots, nuts (almonds and walnuts), cinnamon, some honey or sugar, a pinch of salt and some hot water.

useful-օգտակար

to make-պատրաստել

tasty-համեղ

need-կարիք ունենալ

rice-բրինձ

melted butter- հալեցված կարագ

raisins-չամիչ

dried fruit-չիր

plum-սալոր

apricot–ծիրան

nut-ընկույզ

walnut-(հունական) ընկույզ

almond-նուշ

cinnamon-դարչին

honey-մեղր

sugar-շաքարավազ

a pinch of salt-մի պտղունց աղ

hot water- տաք ջուր

Ճամփորդություն դեպի Ջրվեժ

Դասարանով գնացել էինք Ջրվեժի արգելապարկը։ Այնտեղ լիքը ձյուն կար։ Ձյունը թարմ էր ու սպիտակ։ Ես սկսեցի միանգամից սղալ սահնակով ։ Ես խաղում էի ձնագնդիկ և փորձում էի սարքել ձնեմարդ։ Մենք խմեցինք տաք թեյ և տաքացանք։

Սովորելու ենք մրգերի և բանջարեղենների, հատկապես՝ դդմի օգտակարության մասին

All the fruits and vegetables contain vitamins.-Բոլոր մրգերն ու բանջարեղենները պարունակում են վիտամիններ

You can use any fruits and vegetables to make many kinds of salads. The simplest vegetable salad is to chop up lettuce and mix it with any other vegetable(s), then add some pepper or vinegar, maybe even both.-Դուք կարող եք օգտագործել որևէ միրգ կամ բանջարեղեն և տարբեր տեսակի աղցաններ պատրաստել։ Ամենապարզ բանջարեղենի աղցանը հետևյալն է՝ կտրատում եք հազարը և խառնում ցանկացած բանջարեղենի հետ, հետո ավելացնում մի քիչ պղպեղ կամ քացախ, հնարավոր է նաև երկուսն էլ միասին։

Get a bowl and a head of lettuce -վերցնում ենք խորը ափսե և մի գլուխ հազար 

Wash the lettuce, then dry. Լվանում ենք հազարը, հետո չորացնում։ Break the leaves off. Պոկում ենք տերևները։

If you prefer, you may use mixed greens․ Եթե նախընտրում եք, կարող եք օգտագործել խառը կանաչի։

Add vegetables that you like. Ավելացնել ձեր ուզած բանջարեղենները։

Wash and chop a few tomatoes․․․ Լվա և կտրատիր մի քանի հատ լոլիկ

Add-ավելացրու՛մի քիչ պանիր։ Add some cheese.

Ավելացրու մի քիչ աղ, սև պղպեղ և ձեթ։ Add some salt, pepper and oil.

Mix all of the ingredients in the bowl. Խորը ափսեի մեջ խառնիր բաղադրությունները։

Don’t add “too many different ingredients” to your salad. Մի՛ ավելացրու չափից ավելի բաղադրություններ քո աղցանին:

Նույն բառապաշարով կարելի է պատրաստել ցանկացած աղցան։

Oranges are known for vitamin C but it also contains vitamin A, and calcium. Raspberries also contain vitamin C. Նարինջը հայտնի է վիտամին C-ով, սակայն այն նաև պարունակում է վիտամին A․

No fruits have vitamin d. You can get it from going outside for 15 or you can buy tablets that have vitamin d. Ոչ մի միրգ չի պարունակում վիտամին D. Դուք կարող եք ստանալ այն՝ 15 րոպե բակ դուրս գալուվ կամ D վիտամին պարունակող դեղահաբեր գնելով։

Դդմի ռեցեպտների ներկայացումներ՝ երկլեզու կամ եռալեզու, դրանց պատրաստում։ Օրինակ՝

1.pumpkin by Ann

2.pumpkin by Harutyun

 

contain – պարունակել

any – ցնկացած

kind – տեսակ

simplest – ամենապարզ

chop up – կտրատել

lettuce – մարոլ

then – հետո

add – ավելացնել

pepper – բիբար

vinegar – քացախ

maybe – միգուցե

even – նույնիսկ

both – երկուսն էլ 

bowl – խորը աման

Կախարդական դդումը

Մի անգամ մի մարդ մի դդում աճեցրեց։ Դդումը աճեց-մեծացավ, մի օր էլ փախավ։ Մարդը եկավ,տեսավ որ դդումը չկա։ Նա տեսավ մի մարդ, որը շատ վախեցած էր: Դդում աճեցնողը հարցրեց նրան, ի՞նչ է եղել: Վախեցածն ասաց, որ խոսացող դդում է տեսել ճանապարին։ Մարդը գնաց այդ ճանապարով և տեսավ, որ փողոցով մարդիկ գոռում են. «խոսեցող դդում-խոսեցող դդում»։ Դդում աճեցնողը ասաց, որ նրանք չվախենան։ Դդումը վազեց մարդու մոտ, որը սոված էր։ Սոված մարդը վերցրեց դդումը և կերավ։

դդում

Winter vocabulary

 

Winter is the coldest season of the year. Everything is frozen.

 

The nights get longer and the days get shorter.

 

You can see the ground covered with snow. It snows a lot in the winter.

 

Some animals like bears, hedgehogs, bats turtles hibernate during winter.

 

Snowflakes are falling on the ground.

 

water freezes and the ponds get covered with ice. You have to be careful not to slip on the ice.

 

Icicles hang from the rooftops.

 

Most of the trees are bare, without leaves.

 

But evergreen trees keep their leaves.

 

People shovel the snow off the paths and the driveway.

 

Let’s see what we should wear in winter to keep us warm!

 

Sweater – սվիտեր

Boots – կոշիկներ

Jacket – բաճկոն

Scarf – վզարկու

Beanie Hat – ձմեռային գլխարկ

Gloves – ձեռնոցներ

 

Children love playing in the snow and having snowball fights.

 

They are having fun building a snowman.

 

The girl is ice-skating!

 

Two little girls are sledding down the hill.

 

A boy is skiing.

 

Snowboarding is very fun, too!

 

That girl is making a snow angel!

 

But now it’s getting late and everyone goes home.

 

It’s so good to sit by the fireplace and warm our hands and feet and have a hot chocolate.

 

If you come down with a cold, you can have a hot tea.

 

Or you can wrap yourself up in a blanket to keep you warm.

 

It is snowing heavily. You should better stay indoors.