Ճամփորդական պատում

Ինձ դուր եկավ, որ բարձրացանք սար և իջանք սարից: Որ նայում էի մյուս սարերին ծառերի տերևները գույնզգույն էին: Հեռվից ծառերը շատ սիրուն էին երևում: